Kontakt

Kongregace sester Karmelitánek
Mariánské náměstí č. 56
Štípa, Zlín 12
PSČ: 763 14
Tel.: 577 914 262
e-mail: karmel@volny.cz

P1011207m