Kongregace

Kdo jsme

„Jsme na této zemi, abychom vyplnily vůli našeho Nebeského Otce a abychom se namáhaly ve vedení duší k Němu.“ (Bl. M. Tereza Scrilli)

Jsme Kongregací schválenou Apoštolským Stolcem. Byly jsme založeny v Itálii blahoslavenou Matkou Marií Terezou Scrilli. V odpovědi na Boží volání toužíme, „milovat víc Boha a spolupracovat s Jeho Láskou vedením duší k Bohu“, podle vnuknutí naší Zakladatelky. V naplňování stanoveného cíle nám pomáhá spiritualita naší Kongregace, která se zakládá na spiritualitě Karmelu.

Co děláme

Za svůj cíl označují sestry Kongregace „Institut Naší Paní z Karmelu“ šířit Boží slávu pro dobro duší. Tento cíl uskutečňují ve farnostech, kde se věnují především katechezi a práci se skupinami dětí a mládeže. Pomáhají mladým lidem odhalovat jejich povolání tím, že je uvádí do života modlitby, skrze niž člověk hledá vůli Boží, a uskutečňuje ji ve svém životě.

Kromě toho se sestry věnují péči o nemocné v nemocnicích, opatrování starých a opuštěných lidí v domovech důchodců a pečovatelské službě potřebným.

Kde jsme

Dnes sestry působí v Itálii, USA, Kanadě, Indii, Polsku, Brazílii, Filipínách, Indonésii, Svaté Zemi a od 14. září 1993 v České republice.