Menu Zavřeno

Zakladatelka

Marie Tereza Scrilli se narodila dne 15. 5. 1825 v Montevarchi v Itálii, jako druhá dcera. Maminka ji neakceptovala, protože si přála mít syna. První kroky jejího života jsou dost těžké, ale přesto se Marie stává živým a otevřeným dítětem a nalézá Někoho, kdo ji učí krásné lásce – nalézá Pannu Marii, kterou považuje za svou „milovanou Matku“. Jí také zasvětí dílo, pro které ji vyvolil Bůh.

Marie Scrilli je člověkem intenzivní, hluboké modlitby, která je základem křesťanského života a v karmelitánské spiritualitě zaujímá první místo.

Dne 15. 10. 1854 se svými spolusestrami zakusila radost, neboť Bůh skrze biskupa potvrdil vůli vloženou do jejího srdce. Její touhou bylo vést duše k Němu. Od té doby řeholní rodina, která se dnes jmenuje Kongregace Sester Karmelitánek „Institut Naší Paní z Karmelu“, pokračuje v rozvoji a rozšiřuje se.

Umírá dne 14. 11. 1889. Odchází tiše a úplně obyčejně. Nevidí sice ovoce svého úsilí, ale přesto i v tom Bůh ukazuje svoji moc.

Maria Tereza Scrilli chtěla mít své dcery kontemplativní a vychovatelky zároveň, jasně vedená k tomuto působením Ducha svatého. „Pamatujíc, že život kontemplativní má být pomocí v aktivním a nikdy překážkou, sestry se mají chránit před přílišným útokem na první, aby nezůstal potlačený druhým, protože by to bylo odchýlením od ducha Institutu“.

Spoluzakladatelka (Marie od Ježíše)

Matka Marie Mosca přišla na svět dne 16. 8. 1862 v Osimo (Itálie) jako třinácté dítě. Byla živou a energickou osobností, která pomohla rozkvětu díla Marie Terezy Scrilli, a tím se stala spoluzakladatelkou Kongregace.

Bůh, v jehož přítomnosti žila, jí dával světlo a sílu k apoštolátu, který se nikdy nestal pouhým aktivismem. Tímto způsobem ukazuje, že pravý kontemplativní člověk je člověkem činů a služby. Posílala sestry všude tam, kde Zlý plnil své ničitelské dílo: k nemocným ve vojenských a dětských nemocnicích, do vězení, sirotčinců, internátů a domovů důchodců.

Život Kongregace prodchnutý karmelskou spiritualitou ukazuje nový rozměr kontemplace v činnosti. Apoštolát se pro sestry stává důkazem jejich lásky k Bohu a prodloužením kontemplativního spojení s Ním. Marie od Ježíše umírá v roce 1934 a zanechává Institut v „Petrově lodi“.